לידיעתכם!!!בתקופת החגים (בשבוע הקרוב שלפני כל חג) עקב עומס כבד בחברות המשלוחים, אין באפשרותינו להבטיח אספקה תוך ימים ספורים, בכל חברות המשלוחים העומס גדול ויתכן שחברת המשלוחים לא תעמוד בזמני אספקה ,וזאת למרות ההתחיבות.

מוצרים במשקל של עד 2 ק"ג ישלחו ב דואר רשום לפי הכתובת שנמסרה בעת הרכישה. מוצרים במשקל העולה על 2 ק"ג  יסופקו לביתך באמצעות חברת שליחיות ולכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך   הרכישה, אלא אם צוין אחרת. (לתשומת ליבכם חברת המשלוחים מספקת את המוצרים בשעות עבודה רגילות שהינם בשעות היום בלבד ובכפוף לאזורי ושעות חלוקה התלוים בחברת המשלוחים.)בחברת המשלוחים קיימת רשימה שמית של ישובים שלגביהם נדרשת תוספת תשלום בגלל אי כדאיות כלכלית להגיע למקומות הנ"ל , המשלוח למקומות הנכללים ברשימה יתבצע לאחר תשלום נוסף. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

 

1. כללי
א.הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן הקנייה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.
ב. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ג. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות המוצעים לרכישה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות.
ד. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך,
אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
ה. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
ו.אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים
א. באתר יוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי חשמל (להלן: "מוצרים") . לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון מתאים. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצרים, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספקם.
ב.כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, יתכן כי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל מוצר מהמלאי, אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, באמצעות הטלפון או בכתב.תוך יום עסקים .במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3. תהליך ההזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר שבאתר יסיימו לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך , ותתקבל אישורה של חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי.

4. הזמנה משובשת
א. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו באמצעות הדואר האלקטרוני:hameir@inter.net.il  או בטלפון:  03/9225123.
ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

5. אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. במידה ואין אתה מעונין לבצע פעולה זו באמצעות האינטרנט תוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון.
ב. אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.

6. פרטיות
המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו`, נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו`. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו`.
מה אנחנו עושים עם המידע? במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו`, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר מאיר רוזנבלום, למייל hameir@inter.net.ilהגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13 איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. משלוח דואר פירסומי יעשה רק לצרכנים שסימנו "וי" בדיסקליימר שבאתר . רק מי שסימן "וי" באפשרות לשלוח אליו דואר פרסומי , יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדף פרטים אישיים שתמלא . ובכל מיקרה יתאפשר לך להסיר את כתובתך מרשימת התפצה בכל עת ובאופן מיידי ג. הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט.

7. מועד אספקה
א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים מצויינים בסמוך לכל מוצר ומוצר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים גם נצליח בכך).

לתשומת לבך : לעיתים נדירות נוצר עיכוב באספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתנו - עיכוב בחברת המשלוחים. כתוצאה מלחץ עבודה לפני חגים / אספקה לישוב קטן / מרוחק. במיקרה של עיכוב במישלוח, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה שנוצרה וכן יאפשר ביטול העיסקה וישיב את מלוא הכסף ששילם הצרכן

ב. מוצרים במשקל של עד 2 ק"ג ישלחו ב דואר רשום לפי הכתובת שנמסרה בעת הרכישה. מוצרים במשקל העולה על 2 ק"ג  יסופקו לביתך באמצעות חברת שליחיות ולכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך   הרכישה, אלא אם צוין אחרת. (לתשומת ליבכם חברת המשלוחים מספקת את המוצרים בשעות עבודה רגילות שהינם בשעות היום בלבד ובכפוף לאזורי ושעות חלוקה התלוים בחברת המשלוחים.)בחברת המשלוחים קיימת רשימה שמית של ישובים שלגביהם נדרשת תוספת תשלום בגלל אי כדאיות כלכלית להגיע למקומות הנ"ל , המשלוח למקומות הנכללים ברשימה יתבצע לאחר תשלום נוסף. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
ג. במידה וגולש בחר לא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר וביקש בטופס הרישום כי נציג מכירות יחזור אליו להשלים את הרכישה, זמן האספקה יחושב רק מרגע סיום בירור הפרטים הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות ולא משליחת ההודעה למרכז ההזמנות ע"י הלקוח. בפרק הזמן בין שיגור ההודעה למרכז ההזמנות לבין יצירת הקשר באמצעות נציג המכירות, יתכן מצב בו מלאי הפריט המבוקש ייגמר בשל היקף הזמנות חריג ובלתי צפוי ובמיקרים האלו העסקה לא תושלם והצרכן לא יחוייב. ד. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורתתקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה שנוצרה. במיקרים אלהולפי בקשת הלקוח תבוטל הרכישה ויבוטל חיובו של מבצע הפעולה.
ה. המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחויות .ואו בצורה שונה לפי בקשה מיוחדת של הלקוח למקומות שחברות המשלוחיםאינם מגיעות .

8. מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ .

9. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. ובתנאי שהמוצר חדש , לא עבר שימוש ולא חובר לרשת החשמל . מוצר שחובר לרשת החשמל לפי תקנון וחוקי משרד המסחר והתעשיה יחשב כמוצר שעבר שימוש.  לפי החוק  הודעה על ביטול עסקה תימסר בפקס, דואר, דוא"ל, דואר. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.
לעסק עומדת הזכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה בערך המוצר.
כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח ,ע"י שליח לכתובת הבאה: "המאיר " רחוב פרנקפורטר 2 פתח תיקוה 49612.
דמי הביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח + עלות דמי המשלוח ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
ביטל צרכן את העסקה עקב פגם או אי התאמה- יעמיד הצרכן את המוצר לרשות העסק במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לעוסק.
ביטל צרכן את העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי- יחזירו לעסק במקום עסקו.
מוצר שנשלח והוחזר לעסק בשל סירוב לקבלו, הצרכן יחוייב בעלות משלוח המוצר חזרה, העסק יפנה לצרכן ויברר עמו את סיבת הסירוב, אם הצרכן יבחר לבטל את העסקה הוא יחוייב בדמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.+ עלות דמי המשלוח. 

מובהר בזאת כי באם בוטלה העסקה ע"י הלקוח ,שלא עקב פגם חלה חובה על הלקוח לדאוג להחזרת המוצר לחנות "המאיר " בכתובת : פרנקפורטר 2 פתח תקווה
במידה והלקוח יבחר בהובלת המוצר חזרה ע"י אתר "המאיר" התשלום יחול לפי טבלת התשלומים המצורפת

דמי משלוח
במקרה של ביטול עסקה / משלוח חזרה למחסננו שלא עקב פגם או אי התאמה יחויב הלקוח על פי טבלת המשלוחים הבאה:
דמי משלוח ללקוח לכיוון יחיד:

מוצר במשקל 15-0 ק"ג (כולל משקל האריזה) -39 ש"ח
מוצר במשקל 15-25ק"ג (כולל משקל האריזה) -48ש"ח
מוצר במשקל 35-25 ק"ג (כולל משקל האריזה) -64 ש"ח
מוצר במשקל מעל 35 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 88 ש"ח
מוצרים לבנים (מקררים מקפיאים 600 ליטר -דלת מעל דלת, מכונות כביסה ויבוש , תנורים וכו )  169 ש"ח
מקררים ומקפיאיםמעל600 ליטר דלת ליד דלת- 249 ש"ח

*דמי המשלוח תקפים גם למוצרים הנשלחים מהלקוח למחסן חזרה, במידה ובחר הלקוח לשלוח המוצר עם שירות השליחים אותו מפעילה "המאיר"
לאתר עומדת הזכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה בערך המוצר

ב.במקרה בו המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, אנא צלצל לטלפון 03- 9225123 ואנו נדאג להחלפתו במוצר תקין .


10. אחריות
א. האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב,. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על יבואני ויצרני המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.. חברת "המאיר" לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.


א. האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב,. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על יבואני ויצרני המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.. חברת "המאיר" לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן
אתר "המאיר" מתחייב לפעול לטובת הצרכנים ולפי המלצות "אמון הציבור" ולכן :
כאשר ספק מפר באופן סדרתי את חובותיו כלפי הצרכנים נפגע בעיקר המוניטין של האתר. בכל מקרה, האתר אינו רשאי להתנער ממחויבות כלפי הצרכן בגין מוצר שנמכר דרכו.
לפיכך, האתר אחראי כלפי הצרכן:

· לבחור ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית המספקים לצרכן מוצרים איכותיים ושירות ברמה גבוהה.

· במקרה של תלונה של צרכן שאינה מטופלת כראוי על ידי הספק, לפעול מול הספק עבור הצרכן ולדאוג שהתלונה תטופל לשביעות רצון הצרכן.

· במקרה שהאתר מצא כי הספק מפר באופן סדרתי את החוק ופוגע בצרכנים, חייב המשווק לנקוט באמצעים נגד הספק לתיקון ההפרה ובמקרה הצורך אף להפסיק את ההתקשרות עמו.

ייחד עם זאת, האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי טיב ואכות המוצרים יהיה איכותי ותקין, במקרים בהם תתגלנה בעיות, יפעל האתר בכדי לפתור בעיות אלו וכן יאפשר ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול


ג. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, , או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר , ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ד.אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ה. האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לאבטח את האתר , אך יתכן כי חרף מאמצים אלו תחול תקלה .האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ו. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ז.באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת ורמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

11. דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט בכל אחת מערי המחוז : תל אביב , חיפה ,באר שבע, נצרת וירושלים.
12. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר, בשעות פעילותו, באמצעות הדואר האלקטרוניhameir@inter.net.il, או באמצעות הטלפון 03-9225123.לבירורים ולשאלות לאחר קנייה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר לטלפון: 03-9225123, בימים א`-ה` בין השעות:16:00 ל 19:30